homeroom rbru

ล็อกอินเข้าสู่ระบบโฮมรูม

สำหรับผู้ดูแลระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กรุณาใส่รหัส Username
กรุณาใส่รหัส Password
ใช้ Username และ Password เดียวกับยืนยันตัวตน
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน